ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทรศัพท์ 076-453879 แฟกซ์ 076-453800
 
ท่านต้องการให้
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ปรับปรุงด้านไหนมากที่สุด
  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ด้านสังคมและสวัสดิการ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านการศึกษา
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
          ธรรมชาติ
  • ด้านการเมืองการบริหาร

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558